Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 – Soi cầu số đẹp hôm nay

Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 được xem là một trong những vấn đề thu hút nhiều người trong ngày hôm nay. Để biết được những con số may mắn nào hôm nay được nhắc tên thì mời bạn cùng tìm hiểu xổ số tại 3 tỉnh: xổ số Tây Ninh, xổ số An Giang, xổ số Bình Thuận.

Xem thêm:

Thống kê xổ số miền Nam đến hết ngày 25/10/2023

Để có được dự đoán chính xác cho dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023, link xổ số 3 miền sẽ cùng bạn thông kê những con số  tiềm năng tại 3 tỉnh tham gia quay xổ số vào hôm nay 26/10/2023.

Thống kê xổ số miền Nam đến hết ngày 25/10/2023
Thống kê xổ số miền Nam đến hết ngày 25/10/2023

Thống kê xổ số Tây Ninh đến hết ngày 25/10/2023

Thống kê cầu bạch thủ xổ số Tây Ninh (XSTN) khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 4 ngày đó là 14, 24, 64, 78 và 88
 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 01, 02, 12, 17, 30, 38, 39, 48, 51,….

Thống kê cầu cả cặp XSTN dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023

 • Biên độ TK cầu 2 ngày đó là: 54 và 92
 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 03, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19,….

Thống kê cầu về nhiều nháy XSTN khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 54 và 92
 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 09, 12, 13, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 50,…
Thống kê xổ số Tây Ninh đến hết ngày 25/10/2023
Thống kê xổ số Tây Ninh đến hết ngày 25/10/2023

Thống kê xổ số An Giang đến hết ngày 25/10/2023

Thống kê cầu bạch thủ xổ số An Giang (XSAG) khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 01, 02, 10, 18, 20, 27, 30, 40, 63, 64,….

Thống kê cầu cả cặp XSAG dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023

 • Biên độ TK cầu 2 ngày đó là: 14, 41, 44
 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 71

Thống kê cầu về nhiều nháy XSAG khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 14, 41
 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 71
Thống kê xổ số An Giang đến hết ngày 25/10/2023
Thống kê xổ số An Giang đến hết ngày 25/10/2023

Thống kê xổ số Bình Thuận đến hết ngày 25/10/2023

Thống kê cầu bạch thủ xổ số Bình Thuận (XSBTH) khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 4 ngày đó là 22 và 62
 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 21, 28, 34, 47, 82, 88

Thống kê cầu cả cặp XSBTH dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023

 • Biên độ TK cầu 2 ngày đó là: 33, 55, 89
 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 11, 16, 18, 19, 24, 29, 73, 77, 81,….

Thống kê cầu về nhiều nháy XSBTH khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 89
 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 21, 22, 23, 26, 34, 39, 60, 61, 63, 64,…
Thống kê xổ số Bình Thuận đến hết ngày 25/10/2023
Thống kê xổ số Bình Thuận đến hết ngày 25/10/2023

Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 – Soi cầu số đẹp

Dự đoán xổ số miền Nam ngày 26/10/2023 là một hoạt động quen thuộc và hấp dẫn đối với những người tham gia xổ số. Mỗi ngày, hàng ngàn người dự đoán kết quả xổ số miền Nam, hy vọng rằng họ có thể dự đoán chính xác các con số may mắn để chiến thắng giải thưởng hấp dẫn.

Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại Tây Ninh

Đầu tiên là về Tk cầu bạch thủ của XSTN

Tại kỳ quay trước ngày 19/10/2023 TK cầu bạch thủ XSTN là:

 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 35, 43, 48 về 0 nháy và 50 về 1 nháy
 • Biên độ TK cầu 4 ngày: 53, 93 về 0 nháy

Từ đó ta có thể dự đoán được cầu bạch thủ XSTN khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 4 ngày: 14, 24, 64, 78, 88
 • Biên độ cầu 3 ngày là 01,…
Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại Tây Ninh
Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại Tây Ninh

Tiếp đến đó là TK cầu nhiều nháy ở XSTN

Ta có cầu nhiều nháy ở kỳ quay trước ngày 19/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 24, 42 về 0 nháy
 • Biên độ TK cầu 1 ngày 30, 34, 35 về 0 nháy

Từ đó suy ra cầu nhiều nháy hôm nay 26/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 1 ngày: 09, 12, 13, 40,…
 • Biên độ cầu 2 ngày là 54, 92

Cầu lô xiên XSTN khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023:

Tại kỳ trước 19/10 ta có kết quả như sau:

 • Lô xiên 2: 25 – 95 về 0 nháy 95 – 99 về 0 nháy
 • Lô xiên 3: 16 – 95 – 99 về 0 nháy và 42 – 60 – 95 về 1 nháy

Từ đó suy ra được lô xiên hôm nay khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 là:

 • Xiên 2: 23 – 81 và 23 – 45
 • Xiên 3: 16 – 32 – 45 và 22 – 19 – 23

Phân tích cầu pascale XSTN

Ta có XSDN ngày 19/10 có giải đặc biệt 966039 và giải nhất 47297. Từ đó ta có thể suy luận ra được cầu pascale ngày 26/10/2023 là 68 – 86.

Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại An Giang

Đầu tiên là về Tk cầu nhiều nháy của XSAG

Tại kỳ quay trước ngày 19/10/2023 TK cầu nhiều nháy XSAG là:

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 14, 22 về 0 nháy và 71 về 1 nháy
 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 01, 03 về 0 nháy và 00 về 1 nháy

Từ đó ta có thể dự đoán được cầu nhiều nháy XSAG khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 3 ngày: 71
 • Biên độ cầu 2 ngày là 14, 41
 • Biên độ cầu 1 ngày: 00, 03, 06
Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại An Giang
Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại An Giang

Tiếp đến đó là TK cầu bạch thủ ở XSAG

Ta có cầu bạch thủ ở kỳ quay trước ngày 19/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 4 ngày: 24, 69 về 0 nháy
 • Biên độ TK cầu 3 ngày 05, 07, 23 về 0 nháy

Từ đó suy ra cầu bạch thủ hôm nay 26/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 3 ngày: 01, 02, 10, 28, 30, 27,…

Cầu lô xiên XSAG khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023:

Tại kỳ trước 19/10 ta có kết quả như sau:

 • Lô xiên 2: 02 – 34 về 1 nháy 04 – 34 về 1 nháy
 • Lô xiên 3: 00 – 02 – 18 về 1 nháy và 00 – 04 – 34 về 2 nháy

Từ đó suy ra được lô xiên hôm nay khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 là:

 • Xiên 2: 16 – 34 và 16 – 75
 • Xiên 3: 00 – 34 – 50 và 00 – 34 – 71

Phân tích cầu pascale XSAG

Ta có XSAG ngày 19/10 có giải đặc biệt 101232 và giải nhất 97261. Từ đó ta có thể suy luận ra được cầu pascale ngày 26/10/2023 là 74 – 47.

 Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại Bình Thuận

Đầu tiên là về Tk cầu nhiều nháy của XSBTH

Tại kỳ quay trước ngày 19/10/2023 TK cầu nhiều nháy XSBTH là:

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 58 về 0 nháy
 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 00, 02, 04 về 0 nháy và 10 về 1 nháy

Từ đó ta có thể dự đoán được cầu nhiều nháy XSBTH khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 2 ngày là 89
 • Biên độ cầu 1 ngày: 23, 26, 39, 60, 61,…

Tiếp đến đó là TK cầu bạch thủ ở XSBTH

Ta có cầu bạch thủ ở kỳ quay trước ngày 19/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 4 ngày: 56 về 0 nháy
 • Biên độ TK cầu 3 ngày 12, 17, 35, 51 về 0 nháy và 33 về 1 nháy

Từ đó suy ra cầu bạch thủ hôm nay 26/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 3 ngày: 21, 28, 34 và 47,….
 • Biên độ cầu 4 ngày: 22 và 62
 Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại Bình Thuận
Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 tại Bình Thuận

Cầu lô xiên XSBTH khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023:

Tại kỳ trước 19/10 ta có kết quả như sau:

 • Lô xiên 2: 15 – 93 về 0 nháy 21 – 56 về 0 nháy
 • Lô xiên 3: 00 – 51 – 77 về 0 nháy và 00 – 51 – 87 về 0 nháy

Từ đó suy ra được lô xiên hôm nay khi dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 là:

 • Xiên 2: 13 – 96 và 15 – 93
 • Xiên 3: 00 – 51 – 77 và 00 – 51 – 87

Phân tích cầu pascale XSBTH

Ta có XSBTH ngày 19/10 có giải đặc biệt 236644 và giải nhất 90567. Từ đó ta có thể suy luận ra được cầu pascale ngày 26/10/2023 là 48 – 84.

Kết luận

Dự đoán xổ số miền Nam 26/10/2023 sẽ đem lại cho các bạn những thông tin mới nhất để các cược thủ có thể soi cầu bất bại. Hy vọng thông qua bài viết này, dù bạn là người tham gia thường xuyên hay chỉ tò mò, thì trải nghiệm dự đoán xổ sẽ đem lại cho bạn niềm vui và sự kích thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *