Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 – Ai sẽ là người may mắn?

Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 có thể nói là cơ hội đổi đời cho nhiều người tham gia xổ số. Qua bài này link xổ số 3 miền sẽ giúp bạn phân tích và đưa ra những con số may mắn nhằm giúp bạn đưa ra lựa chọn chuẩn.

Xem thêm:

Thống kê xổ số miền Nam đến hết ngày 20/10/2023

Ngày 20/10/2023 có 4 đài tại miền Nam tham gia mở thưởng. Bốn đài đó chính là XS Hồ Chí Minh, XS Long An, XS Bình Phước, XS Hậu Giang.

Thống kê xổ số miền Nam đến hết ngày 20/10/2023
Thống kê xổ số miền Nam đến hết ngày 20/10/2023

Thống kê xổ số TP Hồ Chí Minh đến hết ngày 20/10/2023

Thống kê cầu bạch thủ của XS Hồ Chí Minh (XSHCM) khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Ta có biên độ thống kê câu 3 ngày đó là 06, 22, 34, 46, 66, 96
 • Thống kê cầu 4 ngày đó là 23 và 68

Thống kê cầu về nhiều nháy của XSHCM khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ cầu 2 ngày: 24, 38, 52
 • Biên độ TK cầu 1 ngày đó là 31, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 46,…

Thống kê cầu về cả cặp XSHCM khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 24, 25, 38 và 52
 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 10, 15, 39, 60, 61, 65,…
Thống kê xổ số TP Hồ Chí Minh đến hết ngày 20/10/2023
Thống kê xổ số TP Hồ Chí Minh đến hết ngày 20/10/2023

Thống kê xổ số Long An đến hết ngày 20/10/2023

Thống kê cầu bạch thủ của XS Long An (XSLA) khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Ta có biên độ thống kê câu 3 ngày đó là 15, 15, 37, 45, 65, 92
 • Thống kê cầu 4 ngày đó là 43 và 52

Thống kê cầu về nhiều nháy của XSLA khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 1 ngày đó là 21, 22, 23, 24, 28, 32, 44, 56,…

Thống kê cầu về cả cặp XSLA khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 12, 14, 19, 24, 32, 54, 58, 59, 71,…

 

Thống kê xổ số Bình Phước đến hết ngày 20/10/2023

Thống kê cầu bạch thủ của XS Bình Phước (XSBP) khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Ta có biên độ thống kê câu 3 ngày đó là 00, 07, 09, 10, 37, 58, 67,…
 • Thống kê cầu 4 ngày đó là 27

Thống kê cầu về nhiều nháy của XSBP khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 1 ngày đó là 230, 32, 35, 36, 40, 42, 44,….

Thống kê cầu về cả cặp XSBP khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 11 và 88
 • Biên độ TK cầu 3 ngày là 81
Thống kê xổ số Bình Phước đến hết ngày 20/10/2023
Thống kê xổ số Bình Phước đến hết ngày 20/10/2023

 

Thống kê xổ số Hậu Giang đến hết ngày 20/10/2023

Thống kê cầu bạch thủ của XS Hậu Giang (XSHG) khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Ta có biên độ thống kê câu 3 ngày đó là 08, 09, 30, 31, 34, 36, 51,..
 • Thống kê cầu 4 ngày đó là 77

Thống kê cầu về cả cặp XSHG khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 1 ngày: 10, 13, 18, 30, 35, 45, 56,…
 • Biên độ TK cầu 2 ngày là 11, 66 và 85

Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 – Ai sẽ là người may mắn?

Để có được những con số chính xác để tham gia mở thưởng tại 4 tỉnh ở miền Nam thì bạn cần dựa vào thông tin quay ở kỳ trước. Dưới đây là các thông tin về dự đoán xổ số miền Nam 15/10/2023 tại 4 tỉnh này.

Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 tại Hồ Chí Minh

Đầu tiên là về Tk cầu bạch thủ của XSHCM

Tại kỳ quay trước ngày 14/10/2023 TK cầu bạch thủ XSHCM là:

 • Biên độ TK cầu 4 ngày: 25, 31 về 0 nháy
 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 01, 13, 50 về 0 nháy và 22 về 1 nháy

Từ đó ta có thể dự đoán được cầu bạch thủ XSHCM khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 3 ngày: 106, 17, 22, 34 và 46,…
 • Biên độ cầu 4 ngày là 23 và 68

Tiếp đến đó là TK cầu nhiều nháy ở XSHCM

Ta có cầu nhiều nháy ở kỳ quay trước:

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 34 về 0 nháy
 • Biên độ TK cầu 1 ngày 231, 36, 37, 38 về 0 nháy và 32 về 1 nháy

Từ đó suy ra cầu nhiều nháy hôm nay 21/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 2 ngày: 24, 38, 52
 • Biên độ cầu 1 ngày 31, 36, 43,…
Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 tại Hồ Chí Minh
Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 tại Hồ Chí Minh

 

Cầu lô xiên XSHCM khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

Tại kỳ trước 16/10 ta có kết quả như sau:

 • Lô xiên 2: 14 – 71 và 18 – 30 về 1 nháy
 • Lô xiên 3: 27 – 33 – 97 về 0 nháy và 01 – 51 – 81 về 0 nháy

Từ đó suy ra được lô xiên hôm nay khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 là:

 • Xiên 2: 14 – 52, 14 – 71
 • Xiên 3: 27 – 33 – 97 và 01 – 57 – 61

Phân tích cầu pascale XSHCM

Ta có XSHCM ngày 16/10 có giải đặc biệt 266274 và giải nhất 77358. Từ đó ta có thể suy luận ra được cầu pascale ngày 21/10/2023 là 85 – 58.

Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 tại Long An

Đầu tiên là về Tk cầu bạch thủ của XSLA

Tại kỳ quay trước ngày 14/10/2023 TK cầu bạch thủ XSLA là:

 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 72, 74, 99 về 0 nháy, 91 về 0 nháy

Từ đó ta có thể dự đoán cầu bạch thủ XSLA:

 • Biên độ cầu 3 ngày: 26, 37, 48
 • Biên độ cầu 4 ngày là 43 và 52

 

Dự đoán xổ số miền Nam 15/10/2023 tại Long An

Dự đoán xổ số miền Nam 15/10/2023 tại Long An
Dự đoán xổ số miền Nam 15/10/2023 tại Long An

 

Tiếp đến đó là TK cầu nhiều nháy ở XSLA

Ta có cầu nhiều nháy ở kỳ quay trước:

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 26, 96 về 0 nháy
 • Biên độ TK cầu 1 ngày 40, 42, 45 về 0 nháy

Từ đó suy ra cầu nhiều nháy hôm nay 21/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 1 ngày 21, 22, 23, 37,…

Cầu lô xiên XSLA khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

Tại kỳ trước 16/10 ta có kết quả như sau:

 • Lô xiên 2: 24 – 35 và 24 – 40 về 0 nháy
 • Lô xiên 3: 24 – 35 – 90 về 1 nháy

Từ đó suy ra được lô xiên hôm nay khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 là:

 • Xiên 2: 32 – 44 VÀ 25 – 36  
 • Xiên 3: 24 – 35 – 90, 90 – 72 – 98

Phân tích cầu pascale XSLA

Ta có XSLA ngày 14/10 có giải đặc biệt 620613 và giải nhất 40854. Từ đó ta có thể suy luận ra được cầu pascale ngày 21/10/2023 là 51 – 15.

Thống kê xổ số Bình Phước đến hết ngày 20/10/2023

Thống kê cầu bạch thủ của XS Bình Phước (XSBP) khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Ta có biên độ thống kê câu 3 ngày đó là 00, 07, 09, 10, 37, 58, 67,…
 • Thống kê cầu 4 ngày đó là 27

Thống kê cầu về nhiều nháy của XSBP khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 1 ngày đó là 230, 32, 35, 36, 40, 42, 44,….

Thống kê cầu về cả cặp XSBP khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

 • Biên độ TK cầu 2 ngày: 11 và 88
 • Biên độ TK cầu 3 ngày là 81
Thống kê xổ số Bình Phước đến hết ngày 20/10/2023
Thống kê xổ số Bình Phước đến hết ngày 20/10/2023

Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 tại Hậu Giang

Đầu tiên là về Tk cầu bạch thủ của XSHG

Tại kỳ quay trước ngày 14/10/2023 TK cầu bạch thủ XSHG là:

 • Biên độ TK cầu 3 ngày: 01, 13, 21 về 0 nháy

Từ đó ta có thể dự đoán được cầu bạch thủ XSHG khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 là:

 • Biên độ cầu 4 ngày: 77
 • Biên độ cầu 3 ngày là 08 – 09 – 30
Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 tại Hậu Giang
Dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 tại Hậu Giang

 

Cầu lô xiên XSHG khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023:

Tại kỳ trước 14/10 ta có kết quả như sau:

 • Lô xiên 2: 56 – 57 và 56 – 65 về 0 nháy
 • Lô xiên 3: 56 – 57 – 60 và 13 – 17 – 90 về 0 nháy

Từ đó suy ra được lô xiên hôm nay khi dự đoán xổ số miền Nam 21/10/2023 là:

 • Xiên 2: 05 – 90 và 11 – 90
 • Xiên 3: 21 – 35 – 37 và 01 – 09 – 14  

Phân tích cầu pascale XSHG

Ta có XSHG ngày 14/10 có giải đặc biệt 635150 và giải nhất 62410. Từ đó ta có thể suy luận ra được cầu pascale ngày 21/10/2023 là 01 – 10.

 Kết luận

Trong tất cả các trò chơi xổ số, ngày 21/10/2023 đang trở thành một trận đấu đặc biệt đối với những người yêu thích dự đoán kết quả. Dù bạn tham gia với mục tiêu giải thưởng lớn hay chỉ để thử vận may, dự đoán xổ số miền Nam vào ngày 21/10/2023 là một hoạt động giải trí thú vị và độc đáo. Hãy cẩn trọng, tỉnh táo, và hãy tận hưởng khoảnh khắc này đầy kỳ vọng trong thế giới xổ số!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *